Bekar Danışmanlığı

bekar danışmanlığı

Bekar Danışmanlığı bir terapi  olarak daha sağlıklı ilişkiler kurmayı öğretir.  Düşünsel gelişimi ve bilinçlenmeyi sağlar. Kişiye bir özerklik kazandırarak problem çözme kabiliyetini arttırır.

 

Bekar Danışmanlığı, yeni nesillerin desteklenip bilinçlendirilmesi ile, daha sağlıklı aileler kurulacak ve bu ailelerin sağlıklı nesiller yetiştirmesine katkıda bulunacaktır.

Aile kurarken veya aile içinde konumlanan bekar bir bireyin, danışmanlık alarak, daha kaliteli ve özerk bir yaşam döngüsünde hayatını sürdürmesi çok önemlidir.

Bekar popülasyonun sosyal alanda çok önemli bir yeri vardır. Bekarlık süresi içinde ve evliliğe hazırlık evresi düşünüldüğünde, hiç kuşkusuz Bekar danışmanlılığının, çiftlerin yaşadığı pek çok sorunların çözümüne ilişkin bilinç ve farkındalık kazandıracaktır.

Bekarlık süresi içinde bireyde oluşacak yaşam stili, kişinin daha sağlıklı ve kaliteli bir yaşam sürmesini sağlayacaktır. Bekar danışmanlığı ile nitelikli insan olma bilinci geliştirilip, kişisel gelişimin önü açılabilmektedir. Çünkü Bekar Danışmanlığı bir çok alana ve insan kaynağına fayda sağlamaktadır. Bireyin psikolojik, sosyal, ekonomik ihtiyaçları göz önünde bulundurulup, bunlarla ilgili çözüm önerileri ve planlama yapılabilmektedir.

Günümüzde bekarların evlenmelerinde, zorluklar ve kolaylıklar olduğu kadar, bireysel ve çevresel nedenler de vardır. Mükemmeliyetçilik, yüksek beklentiler, irrasyonel inançlar ve sağlık sorunları, kişinin evlenmesini bir hayli zorlaştırmaktadır. Günümüzde, ekonomik kaygılar evlenmeyi zorlaştırmaktadır. Aynı zamanda kendini yoğun iş temposuna kaptıranlar, bu ilişkilerin içinde olmaya uzak kalmışlar ve böylece tanışma, flört gibi ortam kuramamışlardır. İhtiyaca göre aşk arayışı, bir hayli zaman kaybına sebep olarak gösterilebilir.

Kişinin fonksiyonunun yanında fonksiyonsuz olması da bir tercih edilme kriteri olabilmektedir. Örneğin: “Bir kadının tesettürlü olması, bazı çevreler için dezavantaj iken, bazı çevreler içinse, aranan bir model olabilmektedir.”

Başarılı kadın profilinin evlenemediği veya geç evlendiği söz konusudur çoğu kez. Toplumumuzda hırslı ve başarıya meraklı kadınlar, erkeklerin fantezisindeki kadın modeline uymadığından evlenmekte zorluk yaşayabilmektedir.

Film ve diziler kadın-erkek ilişkileri için görsel roller oluşturmaktadır. Bu açıdan medyanın insanların ve beklentileri üzerinde bir değişim etkisi oluşturmuştur. Erkeklik imgesinde daha rekabetçi, savaşçı, sert modeller idealleştirilmiştir.

Toplumsal normlar ve inanışlar evlenmeyi desteklemekte ve tavsiye etmektedir. Boşanma ise bazı inanç sistemlerinde yasaklanmış olmasının yanında, birçok toplumda da hoş karşılanmamaktadır. Bu sebeple evli olan bir kişinin mutsuz olması ve/ya şiddete maruz kalması durumunda bile sessiz kaldığı söz konusudur.

Bu yüzden Bekar Danışmanlığı bir disiplin olarak, evlilik öncesi çiftlerin uyumu ve seçimi konusunda çok önemli bir işlevi yerine getirmektedir.