Çift Terapisi

28-696x365.jpg

İletişim, iyi bir ilişkinin onarılması ve sürdürülmesi için gerekli ve en önemli unsurdur.  Çiftlerin yaşadıkları en büyük sorunlar iletişim kuramamaktan kaynaklanmaktadır.

Çiftleri birbirleriyle duygularını paylaşmaya teşvik etmenin yanı sıra, çiftler de genel olarak birbirleriyle yapıcı bir şekilde nasıl iletişim kuracaklarını öğrenmelidir.

Çift terapisi, çiftlere en zor veya duygusal olarak zorlayıcı problemleri çözme fırsatı sunar. Karşı cinsle yakın bir ilişki kurmak ve ilişkiyi sağlıklı bir şekilde  sürdürebilmek insanın psikososyal gelişim sürecinin bir parçasıdır. Bireylerin tüm diğer insanlarla kurdukları ilişkiler, ruh sağlıkları ve duygusal doyumları açısından çok önemlidir. Bu sebeple çiftlerin birbirleriyle yaşadığı ilişki problemleri psikolojik danışmanlık içinde çift terapisi ile aşılmaya çalışılır. Çift terapisi, çiftlerin ilişkilerini daha doyum verici hale getirmek, ilişkide ortaya çıkan çatışma, iletişim sorunları, cinsel, duygusal, entellektüel uyumsuzluk ve sorunları çözmek için gerçekleştirilen bir psikoterapi yöntemidir.

Çiftlere, birbirleriyle bir şeyler paylaşırken nelerden  kaçınacaklarını ve  sağlıklı iletişim kurmanın yollarını kullanma beceresi kazandırılır.  Olumsuz ve yıpratıcı ilişki modelleri hakkında bilgi vermenin yanı sıra, terapist danışanlara iletişim becerilerini geliştirmeleri için öncülük eder. Buradaki vurgu sadece iletişim değil, aynı zamanda etkin dinleme ve empati gerektiren etkili iletişimdir.

Her ilişkinin güçlü ve zayıf yanları vardır. İnsanların çoğu zayıf yönlere odaklanıyor olsa da, etkili terapi ilişkinin güçlü yönlerini kapsar ve geliştirir.

Çift  terapilerinde, çiftlerin güçlü yönlerini belirlemelerine yardımcı olunur, ancak danışanların ilişkileri hakkında en iyi olanın, kendileri için verilecek kararın,  kendi özgür iradeleri ile verilmesine olanak ve imkân sağlanır.  Güçlü yanlardan yararlanmak, belirli davranışlara daha sık dâhil olmayı, ilişki hakkındaki genel görüşlerini değiştirmeyi veya sadece olumsuzluklardan ziyade ilişkinin olumluları üzerinde daha fazla durmayı öğrenmeyi içeren durum ve davranışlar ele alınır.